Uprawnienia i kwalifikacje

Posiadane uprawnienia i kwalifikacje

Branża elektryczna

  • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
  • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji;
  • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru;

Branża drogowa

  • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

Wszyscy projektanci posiadający uprawnienia budowlane, przynależą do izby inżynierów budownictwa i opłacają stosowne składki.