Realizacje

Wybrane realizacje

Branża drogowa

 • Projekt  budowlano-wykonawczy budowy i przebudowy drogi gminnej nr 104416L – ul. Zielona, ul Ogrodowa, ul. Przelotowa i cześć ul Nadbużańskiej w m. Wola Uhruska w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 104416L- ul. Zielona, ul Ogrodowa , ul. Przelotowa, części ul. Nadbużańskiej oraz włączenie do drogi wojewódzkiej w m. Wola Uhruska”.
 • Projekt  budowlano-wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr  1736L  w ramach zadania inwestycyjnego: „Remont drogi powiatowej – ul. Długiej we Włodawie”.
 • Projekt  budowlano-wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr  1739L  i 1741L w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie: ul. Korolowska i ul. Tysiąclecia PP o dł. 0,8 km”.
 • Projekt  budowlano-wykonawczy przebudowy parkingu samochodów osobowych na działce o nr ew. 865/2 przy drodze gminnej – ul. 11 Listopada we Włodawie.

Branża elektryczna

 • Budowa odcinka linii kablowej nn od stacji transformatorowej 15/0,4kV Marianka 3 w msc Marianka.
 • Budowa sieci nn ze stacji transformatorowej Okuninka TSWL.
 • Budowa-wymiana wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Jezioro Białe 1 w miejscowości Okuninka.
 • Oświetlenie przy ul. Semki oraz Światowida we Włodawie.
 • Budowa odcinka linii napowietrznej nn od stacji transformatorowej 15/0,4kV Orchówek K-50 oraz budowa linii kablowej nn w msc. Orchówek.
 • Budowa linii SN, stacji transformatorowej 15/0,4kV Załucze Nowe, linii napowietrznej nn w msc. Nowe Załucze.
 • Sieć kablowo-napowietrzna 15/0,4kV powiązana stacjami transformatorowymi „Stawki Kolonia 6” i „Stawki Kolonia 2” w msc. Stawki.
 • Budowa linii kablowej SN, stacji transformatorowej 15/0,4 kV Kosyń 3 w msc. Kosyń.
 • Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN i nn na kablową w rejonie ulicy Podzamcze i Mostowej oraz budowa przyłącza kablowego do zasilania projektowanych budynków Centrum Kulturalno-Turystycznego przy ul. Grobla we Włodawie.
 • Instalacja systemu fotowoltaicznego o mocy 0,6MW w miejscowości Marianka.
 • Instalacja systemu fotowoltaicznego o mocy 0,999MW w miejscowości Korolówka Kolonia.
 • Instalacja elektroenergetyczna projektowanej elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Włodawa.
 • Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,04MW w miejscowości Sadek.
 • Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,956MW w msc. Stanisławów.
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999MW w msc. Dubeczno.
 • Przyłącze kablowe do zasilania Lądowiska dla Śmigłowców Ratunkowych przy ul. Lotniczej we Włodawie.
 • Przebudowa linii napowietrznej nN na linię kablową wraz z przyłączami przy
  ul. Lubelskiej we Włodawie.
 • Przebudowa linii napowietrznej nN na linię kablową wraz z przyłączami przy
  ul. Nadstawnej we Włodawie.
 • Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Estery we Włodawie.
 • Przebudowa linii napowietrznej nN na kablową wraz z przyłączami przy
  ul. Estery we Włodawie.
 • Przebudowa linii napowietrznej nN na linię kablową wraz z przyłączami przy ulicach: Staszica i Kołłątaja we Włodawie.
 • Budowa linii kablowej SN. Linia SN Włodawa – Jezioro Białe 2 – P2 Orchówek.
 • Budowa linii kablowej SN, stacji transformatorowej 15/0,4 kV Grabniak 7, linii kablowych nN w msc. Grabniak.
 • Budowa linii SN, stacji transformatorowej 15/0,4 kV Dubeczno Piekarnia, linii kablowej nN w msc. Dubeczno.
 • Budowa linii kablowej SN 15 kV Macoszyn – Wincencin.
 • Budowa linii kablowej SN 15 kV Macoszyn – Aleksandrówka.
 • Budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV K-68 Włodawa, linii napowietrznych nN, linii kablowych nN w msc. Włodawa.
 • Sieć kablowa do zasilania zakładu produkcyjnego „NESTORÓWKA” Sp. z o.o. w msc. Orchówek.